کارگاه طنز: نقاشی کمیک یاد بگیرید

شنبه ، 24 آوریل 2021 (سمینار برای گروه های تندم)
محل کارگاه: اطلاعات دقیق تر در ادامه خواهد آمد

در این کارگاه 4 ساعته می توانید با چند تکنیک اساسی برای طراحی کمیک (طنز) ، به عنوان مثال طراحی شخصیت ها ، طراحی چهره ها و ابراز احساسات ، و استفاده از حروف و متن . پس از شناختن این ابزارها ، داستان های کوتاه فردی را طراحی و ترسیم می کنیم. من در اصلاحات طراحی ها به شما کمک میکنم. سرانجام ، نتایج بدست آمده را با همدیگر ارزیابی و در نظر می گیریم. دانش قبلی برای طراحی لازم نیست. شرکت در کارگاه فقط با ثبت نام.

ما مواد لازم را برای شرکت در کارگاه از قبل برای شما ارسال خواهیم کرد.

مسئول کارگاه: الکه رناته

Skip to content